Savjeti / Saveti / Ipuçları

Österreich möchte bis 2040 klimaneutral sein, das heißt, ohne Kohle, Öl und Erdgas auskommen. Wetterkatastrophen, Hitzetage, Preissteigerungen und Lieferengpässe bei Gas und Öl sind nur einige Schlagworte, die uns unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und ihre negativen Auswirkungen immer stärker vor Augen führen. Die Lösung dafür heißt: möglichst rasch auf erneuerbare Energieträger umsteigen, klimafreundliche Mobilitätslösungen wählen und in den eigenen vier Wänden Energiesparmaßnahmen treffen. klimaaktiv unterstützt alle, die beim Umbau in Richtung Nachhaltigkeit mitanpacken wollen und bietet praktische Tipps und Werkzeuge. Hier finden Sie Informationen zu den Themen Klimaschutz und Treibhausgase, Heizen, Bauen und Sanieren und Energiesparen.

Ipuçları/ Tipps Türkisch

Avusturya, 2040 yılına kadar iklim nötr olmak istiyor, yani kömür, petrol ve doğal gaz kullanımını tamamen bırakacak. Hava felaketleri, bunaltıcı sıcaklıklar, gaz ve petrol arzında yaşanan darboğazlar ve fiyat artışları, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı ve bunların olumsuz etkilerini birçok kez gözler önüne seren trend kelimelerden sadece birkaçı. Çözüm ise belli: mümkün olan en kısa sürede yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek, iklim dostu mobilite çözümlerini tercih etmek ve evlerimizde enerji tasarrufuna yönelik önlemler almak. klimaaktiv, sürdürülebilirlik yönündeki dönüşüm sürecine dahil olmak isteyen herkesi destekleyip kullanışlı ipuçları ve araçlar sunuyor. İklim koruma ve sera gazları, ısıtma, inşaat ve yenileme ile enerji tasarrufu konularında ihtiyacınız olan bilgileri burada bulabilirsiniz.

Saveti/ Tipps Serbisch

Austrija želi da bude klimatski neutralna do 2040. godine, što znači da može bez uglja, nafte i prirodnog gasa. Vremenske katastrofe, vrući dani, poskupljenja i uska grla u snabdevanju gasom i naftom samo su neke od fraza koje nas čine svesnijim naše zavisnosti od fosilnih goriva i njihovih negativnih efekata. Rešenje za to je: pređite na obnovljive izvore energije što je pre moguće, izaberite klimatski prihvatljiva rešenja za mobilnost i preduzmite mere za uštedu energije u svoja četiri zida. klimaaktiv podržava sve koji žele da krenu u smeru održivosti i nudi praktične savete i alate. Ovde ćete pronaći informacije o zaštiti klime i stakleničkim gasovima, grejanju, izgradnji i renoviranju, kao i o uštedi energije.

Savjeti/ Tipps Kroatisch

Austrija želi biti klimatski neutralna do 2040., što znači da može bez ugljena, nafte i prirodnog plina. Vremenske katastrofe, vrući dani, povećanje cijena i uska grla u opskrbi plinom i naftom samo su neke od  krilatica zbog kojih sve više postajemo svjesni naše ovisnosti o fosilnim gorivima i njihovih negativnih učinaka.  Rješenje za to je: prijeđite na obnovljive izvore energije što je prije moguće, odaberite rješenja mobilnosti koja su klimatski prihvatljiva i poduzmite mjere za uštedu energije unutar vlastita četiri zida. klimaaktiv podržava sve one koji se žele aktivno uključiti u transformaciju prema održivosti i nudi praktične savjete i alate. Ovdje ćete pronaći informacije o zaštiti klime i stakleničkim plinovima, grijanju, izgradnji i obnovi te uštedi energije.